Duuni-iloa ja tuottavuutta!!

Autamme sinua ja organisaatiotasi muuttamaan tapaanne ajatella ja toimia eli uudistumaan!

 MIKÄ ON SOVUNRAKENTAJAT?

Sovunrakentajat on moderni työelämän kehittämisen kumppani. Tarjoamme ratkaisuja, joiden avulla organisaationne onnistuu uudistumaan työelämän murroksen edellyttämällä tavalla.
Muutos on uusi normaali ja uudistumiskyvystä on tullut suomalaisen työelämän suurin haaste. Globalisaatio, digitalisaatio ja robotiikka muuttavat työn kontekstia rajulla kädellä – halusimme tai emme. Tutkijat ennustavat, että tulevaisuuden kehityksen ns. kuudes aalto eli älykäs teknologia tulee aiheuttamaan vieläkin suurempaa työelämän murrosta kuin digitalisaatio. Tästä seuraa kasvavia paineita työelämän jatkuvan uudistumisen kyvylle; sisäisen toiminnan, innovaatioiden, kommunikoinnin, johtamisen sekä resilienssin kehittämiselle.
Meillä Sovunrakentajien perustajilla on yhteensä yli 35 vuoden kokemus työyhteisöjen kulttuurin, toiminnan ja johtamisen kehittämisestä erilaisista työrooleista käsin. Olemme työuramme aikana havainneet, että organisaation kulttuurimuutos on hidas ja ajoittain tuskainenkin prosessi. Onnistumisen kannalta keskeistä on saada koko henkilöstö ja kaikkien Mindset muutokseen mukaan. Tähän haasteeseen me halusimme tarttua!
Kehitämme tutkimusten, kokemuksemme ja havaintojemme pohjalta työpaikkojen uudistumiskyvyn ja tuottavuuden tueksi kustannustehokkaita palveluja ja työkaluja, joiden avulla duuni-Ilo ja tuottavuus saadaan osaksi jokaista työpaikkaa niin PK yrityksissä kuin suurissakin yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Olemme aktiivisesti mukana työpaikoilla, joissa menestys ja Duuni-ilo ovat arkipäivää!

Duuni-ilo ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä! Uskotko sinä tähän?

Me tiedämme, että se on totta!

 

Muutos, uudistuminen ja kilpailukyky lähtevät aina ihmisistä – siihen on vain annettava mahdollisuus.

Osaatko sinä luoda työpaikallasi olosuhteet, jotka mahdollistavat onnistumiset?

Ne yritykset ja organisaatiot, jotka uudistuvat ja luovat edellytykset itseohjautuvalle sekä sopuisalle työkulttuurille ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Sovunrakentajat on mukana Työelämä 2020 -hankkeessa.

Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä muiden huippuosaajien kanssa Suomeen Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä.

 www.tyoelama2020.fi

 Banneri-3a

 PALVELUT

 • Organisaation resilienssin johtaminen
 • Valmentava strateginen johtaminen
 • Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen
 • Konflikteja ennaltaehkäisevä johtaminen ja konfliktien ratkaisukeskeinen johtaminen
 • Jatkuvassa muutoksessa johtaminen

ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN

 • Oman resilienssin kehittäminen
 • Tiimin resilienssin johtaminen
 • Valmentava esimiestyö ja tiimin onnistuminen
 • Sovitteleva ote esimiestyössä
 • Aktiivinen konfliktien hallinta
 • Haastavat esimiestilanteet ja niissä onnistuminen
 • Esimies sovunrakentajana

TYÖYHTEISÖKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

 • Minä työyhteisön jäsenenä (itsensä johtaminen)
 • Oman resilienssin/ työmarkkinakelpoisuuden kehittäminen
 • Työyhteisövalmennukset
 • Tiimisparraukset
 • Sovunrakentaja valmennukset
  • työntekijät
  • työsuojeluhenkilöt
  • luottamusmiehet
  • sisäiset sovittelijat
  • esimiehet ja HR

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN JA STRATEGINEN HR

 • Strateginen työhyvinvointijohtaminen
 • Aktiivinen konfliktienhallinta
 • HR-prosessien kehittäminen
 • Varhaisen tuen mallin toimivuuden tehostaminen
 • Työterveyshuollon yhteistyömenettelyn kehittäminen
 • Työyhteisö tehdään yhdessä -valmennukset

TYKYPÄIVÄT JA TYÖYHTEISÖPELIT

 • Työyhteisojen tykypäivät
 • Työyhteisövalmennukset
 • Leikkimieliset työyhteisö- ja tiimipelit

TYÖYHTEISÖSOVITTELUT

 • Työyhteisökonfliktien sovittelut
 • Uusien sovittelijoiden valmennukset
 • Sovittelijoiden täydennysvalmennukset ja sparraukset

DIGITAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

 • DigiResi on digitaalinen oppimisympäristö, joka tukee yritysten ja organisaatioiden resilienssin vahvistumista.
 • DigiResi auttaa työntekijöitä  selviytymään työelämän ja oman työn murroksesta.
 • Resilientti organisaatio on kilpailukykyinen ja kykenee löytämään  uusia mahdollisuuksia digitalisaation, globalisaation ja robotiikan aiheuttamasta työn murroksesta.
 • DigiResi on kustannustehokas tapa kehittää koko organisaation resilienssikykyä.
 • Tietokoneeseen tai puhelimeen  ladattavat DigiResi oppipolut  mahdollistavat Muutos Muskeleiden treenaamisen juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii.
 • Koulutuksen ja muutosprojektien vaikuttavuus tehostuu, kun ne toteutetaan samanaikaisesti mahdollisimman isolla joukolla.

DIGISOPU®

 • DigiSopu on digitaalinen oppimisympäristö, joka edistää organisaation toimivaa ja sopuisaa työhteisökulttuuria.
 • DigiSopu tehostaa olemassa olevien prosessien toimivuutta sekä kirkastaa työpaikan toimijoiden rooleja ja vastuita.
 • Sen avulla edistetään strategista, restoratiiviseen ajatteluun pohjautuvaa työhyvinvointijohtamista käytännössä. 
 • Tietokoneeseen tai puhelimeen ladattavat työroolikohtaiset DigiSopu oppipolut mahdollistavat jokaisen työpaikan toimijan kehittymisen oman työroolinsa mukaisesti omista lähtökohdistaan käsin silloin, kun se hänelle itselleen parhaiten sopii.
 • Organisaation hyvän ja rakentavan työyhteisökulttuurin kehittyminen, työterveyshuollon yhteistyö sekä varhaisen  tuen mallin toimivuus käytännössä tehostuu, kun koko porukka on mukana kehittämistalkoissa.

 Missiomme

Autamme ihmisiä ja organisaatioita onnistumaan. 

Visiomme

Duuni-ilo ja tuottavan työn tekeminen ovat arkipäivää jokaisessa työpaikassa.

Arvomme

Ihmisten johtaminen ja kohtaaminen ihmisinä on menestyksen avain.  

4424

Yhden henkilön työssä selviytymättömyyden ja työpahoinvoinnin kustannukset vuodessa.

2000

Yhden henkilön menetetyn työn kustannus vuodessa.
Syynä psykososiaalinen
kuormittuneisuus.

1000000

500 henkilön työyhteisön psykososiaalisesta kuormituksesta aiheutuvan menetetyn työn kustannukset.

TIESITKÖ ETTÄ,

Kasvava psykososiaalinen kuormitus ja stressi ovat yksi suurimpia tuottavuuden ja työilmapiirin nakertajia.

Stressaantunut ja henkisesti kuormittunut ihminen ei kykene uudistumaan ja tulkitsee neutraalitkin ympäristön viestit uhkaavina.

Työyhteisö, joka koostuu joukosta henkisesti ja fyysisesti kuormittuneita ihmisiä ei ole resilientti, vaan altis konflikteille.

Tutkimusten mukaan 50 – 60 % menetetyn työn kustannuksista aiheutuu ihmisten psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. 

Tutkimusten mukaan henkisen kuormittavuuden varhaisella puuttumisella sekä  kuormituksen vähenemisellä voi aiheuttaa työnantajalle + 30 % :n kustannussäästön.

Esimiestyön virheistä 75 % liittyy tunteiden käsittelyyn ja johdon toiminta selittää noin 50 – 70 % organisaation ilmapiiristä.

Motivoituneet työntekijät tekevät +40% enemmän tulosta ja kokevat -125% harvemmin burnoutin kuin dismotivoituneet kollegansa.

HYÖTYJÄ, JOITA PALVELUMME TUOTTAVAT

Toimivampia työpaikkoja

Toimiva työpaikka edellyttää selkeitä rooleja ja vastuita sekä restoratiivista toimintatapaa niin työpaikalla kuin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Digitaaliset oppimisympäristöt tehostavat työpaikan omien prosessien sekä aktiivisen/varhaisen tuen mallin toimivuutta käytännössä.

Kun kaikilla työpaikan toimijoilla on riittävä osaaminen sekä kompetenssi toimia muuttuvassa työelämässä sekä tietoa ja taitoa siitä, kuinka voi toimia työyhteisössä rakentavasti, saadaan suomalaisesta työstä kilpailukykyisempää.

Toimiva ja uudistumiskykyinen työyhteisö on tuottavampi työyhteisö!

Parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta

Digitalisaatio lisää työpaikan toimivan sisäisen yhteistyön merkitystä. Reslienssikyvykkyyttä kehittämällä parannetaan työntekijöiden mahdollisuutta selvitä työelämän murroksesta sekä kehitetään koko organisaation kykyä uudistua.

Positiivinen työntekijäkokema korreloi suoraan positiivisen asiakaskokeman kanssa, jolla on tutkimusten mukaan jopa + 20 % vaikutus tuottavuuteen. Yhteenhiileen puhaltava työyhteisö on tuottava työyhteisö!

Kustannustehokasta kehittymistä

Kustannustehokkaat, ajasta ja paikasta riippumattomat, digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat koko henkilöstön kehittämisen ilman suuria investointeja. Työroolikohtaisilla oppimispoluilla innostetaan koko työyhteisö toimimaan strategian mukaisesti ja tehostetaan työpaikan WIN-WIN tilanteiden rakentamista.

Välittömiä kustannussäästöjä

Kansainvälisten tutkimusten mukaan parantamalla työntekijöiden kykyä selviytyä työelämän murroksesta sekä ennaltaehkäisemällä psykososiaalista haittakuormitusta voi aiheuta työnantajalle jopa -30 % kustannusten säästövaikutus sekä + 20 % tuottavuusvaikutus.

Tämä tarkoittaisi  500 henkilön organisaatiossa n. 660.000 €  vuotuista  säästöä.

Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on juuri nyt kaikkein suurin tuottavuuden kasvun lähde – tai sen este.

NAISET SOVUNRAKENTAJIEN TAKANA

Katja Lundberg

Katja on oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitu coach. Hän on organisatorisen resilienssin kehittämiseen, strategiseen ja operatiiviseen työhyvinvointijohtamiseen sekä muutosjohtamiseen erikoistunut työyhteisökonsultti ja valmentaja. Katjan ydinosaamista on psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäiseminen, resilienssikyvyn kehittäminen sekä aktiivinen konfliktienhallinta osana strategista henkilöstöjohtamista.

Katjalla on yli 15 vuoden käytännön työkokemus johtamisen, esimiestyön, työyhteisötoiminnan sekä prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Katja on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana ja pääanalyytikkona sekä HR tehtävissä strategisen työhyvinvointijohtamisen hankepäällikkönä.

Laajasta työhistoriastaan johtuen Katja kykenee sparraamaan laajoja ja monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Katja on myös suosittu puhuja isoissakin tilaisuuksissa.

Saara Remes

Saara on käyttäytymistieteilijä (KM), työ- ja organisaatio-psykologiaan erikoistunut ratkaisukeskeinen valmentaja, psykoterapeutti (ValVira) ja työyhteisösovittelija.

Saaralla on toiminut yli 20 vuotta valmentajana ja coachina niin johtajille, esimiehille, asiantuntijoille kuin työyhteisöillekin. Saara on yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa. Hän on sovitellut lukuisissa organisaatioissa konfliktitilanteita sekä Suomessa että ulkomailla. Saara toimii myös uusien työyhteisösovittelijoiden kouluttajana.

Saaran ydinosaamista on johtajuuden ja työyhteisöjen kehittäminen erityisesti muutostilanteiden aiheuttaman kuormittavuuden ja konfliktien hallinnan näkökulmasta. Saara on suosittu ja energisoiva puhuja myös suurissa tilaisuuksissa.

Sovunrakentajat Oy

info@sovunrakentajat.fi

Pitkäsalmenkatu 18, 20900 Turku

Katja Lundberg, Ceo, Founding Partner
+358 50 547 3867
katja@sovunrakentajat.fi

Saara Remes, Founding Partner
+358 50 55 55 430
saara@sovunrakentajat.fi

Voit ottaa meihin yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella

ARTIKKELIT

Kehitä työntekijäsi uudistumiskykyä!

| Uncategorized | No Comments
Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali. Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän…

Pysäytä ongelmat ajoissa ja valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan käyttöön!

| Uncategorized | No Comments
Suomalainen työelämä on kriisissä. Työpaikkojen psykososiaalinen kuormitus on voimakkaassa kasvussa. Jatkuvat muutokset, yleinen taloudellinen epävarmuus ja jatkuva kiire työpaikoilla lisäävät ihmisten työperäistä stressiä, ja tämä on oivaa maaperää erilaisten konfliktien…

Riitely maksaa! Valjasta aivokapasiteettisi tuottavaan työhön.

| Uncategorized | No Comments
Henry ry:n Uudista ja Uudistu 2015 -messut 10.00- 10.30 Sali E105 Riitely maksaa! Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön. Suomalainen työelämä on kriisissä ja tästä syystä psykososiaalinen haittakuormitus on rajussa kasvussa. Työpahoinvoinnin…

Riita työpaikalla – Sovunrakentaja auttaa

| Uncategorized | No Comments
Konfliktien ei kannata antaa pilata organisaation työhyvinvointia ja tuottavuutta. Eripurasta saa niskalenkin Sovunrakentajan avulla. Se on ensimmäinen työpaikkojen käyttöön konseptoitu asiantuntijapalvelu, joka on syntynyt Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella.....lue koko artikkeli Työsuojelurahaston…