Muuttaa sinun ja organisaatiosi tapaa ajatella, kommunikoida ja toimia!

 MIKÄ ON SOVUNRAKENTAJAT?

Duuni-ilo ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä! Uskotko sinä tähän? Me tiedämme, että se on totta!

Sovunrakentajat on tulevaisuuden toimija, joka auttaa suuntaamaan työpaikan energian sekä käytettävissä olevan aivokapasiteetin tuottavaan työhön.

Meiltä saat käytännön ratkaisuja sekä digitaalisia työkaluja muutoksessa pärjäämiseen, uudistumiseen, kilpailukyvyn parantamiseen sekä sopuisan työkulttuurin edistämiseen.  

Muutos, uudistuminen ja kilpailukyky lähtevät IHMISISTÄ. Osaatko sinä luoda työpaikallasi olosuhteet, jotka mahdollistavat onnistumiset?

Ne yritykset ja organisaatiot, jotka uudistuvat ja osaavat luoda edellytykset sopuisalle työkulttuurille ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Oletteko te yksi tulevaisuuden menestyjistä?

Ota yhteyttä, niin tehdään teistäkin yhdessä tulevaisuuden menestystarina!

Sovunrakentajat on mukana Työelämä 2020 -hankkeessa. Tavoitteena on yhdessä rakentaa Suomeen Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä. www.tyoelama2020.fi

 Banneri-3a

 Missiomme

Auttaa ihmisiä ja organisaatioita onnistumaan ja kommunikoimaan paremmin.

Visiomme

Duuni-ilo ja tuottavuus ovat arkipäivää jokaisessa työpaikassa.

Arvomme

Uskomme, että kaikki muutos lähtee ihmisistä, heidän kyvykkyydestään ja mahdollisuudestaan uudistua.

 PALVELUT

 • Organisaation resilienssin johtaminen
 • Potentiaalin johtaminen
 • Valmentava strateginen johtaminen
 • Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen ja aktiivinen konfliktien hallinta
 • Sovitteleva johtaminen
 • Muutosjohtaminen

ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN

 • Tiimin resilienssin johtaminen
 • Tiimin potentiaalin johtaminen
 • Valmentava esimiestyö ja tiimin suorituksen johtaminen
 • Sovitteleva ote esimiestyössä
 • Haastavien tilanteiden puheeksiotto

TYÖYHTEISÖKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

 • Itsensä johtaminen
 • Oman resilienssin kehittäminen
 • Työyhteisövalmennukset
 • Tiimisparraukset
 • Sovunrakentaja valmennukset
  • työntekijät
  • työsuojeluhenkilöt
  • luottamusmiehet

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN JA STRATEGINEN HR

 • Strateginen työhyvinvointijohtaminen
 • Aktiivinen konfliktienhallinta
 • HR-prosessien kehittäminen
 • Varhaisen tuen mallin toimivuuden tehostaminen
 • Työterveyshuollon yhteistyömenettelyn kehittäminen
 • Työyhteisö tehdään yhdessä -valmennukset

TYKYPÄIVÄT JA TYÖYHTEISÖPELIT

 • Työyhteisojen tykypäivät
 • Työyhteisövalmennukset
 • Leikkimieliset työyhteisö- ja tiimipelit
  • mahdollistaa oppimisen ja rakentavan vuorotaikutuksen oivaltamisen hauskalla ja freesillä tavalla
  •  luodaan koko henkilöstölle halu ottaa koppia omasta roolistaan osana työyhteisön dynamiikkaa

TYÖYHTEISÖSOVITTELUT

 • Työyhteisökonfliktien sovittelut
 • Uusien sovittelijoiden valmennukset
 • Sovittelijoiden täydennysvalmennukset ja sparraukset

DIGITAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

 • Tutkimusten pohjalta kehitetty digitaalinen oppimisympäristö organisatorisen resilienssin kehittämiseen.
 • Sen avulla kehitetään ja nopeutetaan koko organisaation uudistumiskykyä, resilienssiä, kustannustehokkaasti. 
 • Ajasta ja paikasta riippumattomat työroolikohtaiset oppipolut mahdollistavat jokaisen työpaikan toimijan kehittymisen oman työroolinsa mukaisesti omista lähtökohdistaan käsin silloin, kun se hänelle itselleen parhaiten sopii.
 • Resilienssityökalun avulla parannetaan kilpailukykyä sekä nopeutetaan koko työyhteisön kykyä selviytyä digitalisaation, globalisaation ja robotiikan aiheuttamasta työn murroksesta.  
 • DigiResi auttaa työntekijöitä  selviytymään työelämän ja oman työn murroksesta.

DIGISOPU®

 • Tutkimusten pohjalta kehittetty organisatorinen oppimisympäristö sopuisan työyhteisökulttuurin kehittämiseksi. Sen avulla tehostetaan strategista, restoratiiviseen ajatteluun pohjautuvaa työhyvinvointijohtamista käytännössä. 
 • Työroolikohtaiset ajasta ja paikasta riippumattomat digitaaliset oppipolut mahdollistavat jokaisen työpaikan toimijan kehittymisen oman työroolinsa mukaisesti omista lähtökohdistaan käsin silloin, kun se hänelle itselleen parhaiten sopii.
 • Sovunrakentaja -konsepti tehostaa organisaation hyvän ja rakentavan työyhteisökulttuurin kehittymistä, työterveyshuollon yhteistyötä sekä varhaisen / aktiivisen tuen mallin toimivuutta käytännössä.

4424

Yhden henkilön työssä selviytymättömyyden ja työpahoinvoinnin kustannukset vuodessa.

2000

Yhden henkilön menetetyn työn kustannus vuodessa.
Syynä psykososiaalinen
kuormittuneisuus.

1000000

500 henkilön työyhteisön psykososiaalisesta kuormituksesta aiheutuvan menetetyn työn kustannukset.

TIESITKÖ ETTÄ,

Kasvava psykososiaalinen kuormitus ja stressi ovat yksi suurimpia tuottavuuden ja työilmapiirin nakertajia.

Stressaantunut ja henkisesti kuormittunut ihminen ei kykene uudistumaan ja tulkitsee neutraalitkin ympäristön viestit uhkaavina.

Työyhteisö, joka koostuu joukosta henkisesti ja fyysisesti kuormittuneita ihmisiä ei ole resilientti, vaan altis konflikteille.

Tutkimusten mukaan 50 – 60 % menetetyn työn kustannuksista aiheutuu ihmisten psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. 

Tutkimusten mukaan henkisen kuormittavuuden varhaisella puuttumisella sekä  kuormituksen vähenemisellä voi aiheuttaa työnantajalle + 30 % :n kustannussäästön.

Esimiestyön virheistä 75 % liittyy tunteiden käsittelyyn ja johdon toiminta selittää noin 50 – 70 % organisaation ilmapiiristä.

Motivoituneet työntekijät tekevät +40% enemmän tulosta ja kokevat -125% harvemmin burnoutin kuin dismotivoituneet kollegansa.

HYÖTYJÄ, JOITA PALVELUMME TUOTTAVAT

Toimivampia työpaikkoja

Toimiva työpaikka edellyttää selkeitä rooleja ja vastuita sekä restoratiivista toimintatapaa niin työpaikalla kuin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Digitaaliset oppimisympäristöt tehostavat työpaikan omien prosessien sekä aktiivisen/varhaisen tuen mallin toimivuutta käytännössä.

Kun kaikilla työpaikan toimijoilla on riittävä osaaminen sekä kompetenssi toimia muuttuvassa työelämässä sekä tietoa ja taitoa siitä, kuinka voi toimia työyhteisössä rakentavasti, saadaan suomalaisesta työstä kilpailukykyisempää.

Toimiva ja uudistumiskykyinen työyhteisö on tuottavampi työyhteisö!

Parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta

Digitalisaatio lisää työpaikan toimivan sisäisen yhteistyön merkitystä. Reslienssikyvykkyyttä kehittämällä parannetaan työntekijöiden mahdollisuutta selvitä työelämän murroksesta sekä kehitetään koko organisaation kykyä uudistua.

Positiivinen työntekijäkokema korreloi suoraan positiivisen asiakaskokeman kanssa, jolla on tutkimusten mukaan jopa + 20 % vaikutus tuottavuuteen. Yhteenhiileen puhaltava työyhteisö on tuottava työyhteisö!

Kustannustehokasta kehittymistä

Kustannustehokkaat, ajasta ja paikasta riippumattomat, digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat koko henkilöstön kehittämisen ilman suuria investointeja. Työroolikohtaisilla oppimispoluilla innostetaan koko työyhteisö toimimaan strategian mukaisesti ja tehostetaan työpaikan WIN-WIN tilanteiden rakentamista.

Välittömiä kustannussäästöjä

Kansainvälisten tutkimusten mukaan parantamalla työntekijöiden kykyä selviytyä työelämän murroksesta sekä ennaltaehkäisemällä psykososiaalista haittakuormitusta voi aiheuta työnantajalle jopa -30 % kustannusten säästövaikutus sekä + 20 % tuottavuusvaikutus.

Tämä tarkoittaisi  500 henkilön organisaatiossa n. 660.000 €  vuotuista  säästöä.

Uskomme, että organisaation resilienssikykyä kehittämällä luodaan työpaikkoja, joissa itsemotivoituminen, uudistuminen sekä kansainvälinen kilpailukykyisyys ovat arkipäivää.

Uskomme, että aktiivinen konfliktienhallinta osana strategista työhyvinvointijohtamista vähentää psykososiaalista kuormitusta työpaikalla.

Uskomme, että oikea asenne ja osaaminen edistävät työpaikan toimivuutta ja uudistumiskykyä. 

Siksi nämä kompetenssit tulisi saada kaikille –

työpaikasta ja työroolista riippumatta.

PILOTTIIMME MUKAAN?

Onko teidän organisaationne tulevaisuuden onnistujien joukossa?

Haemme parhaillaan edistyksellisiä työpaikkoja, jotka ymmärtävät ihmistietoisen johtamisen merkityksen ja haluavat panostaa henkilöstönsä uudistumiskykyyn,  työhyvinointiin sekä positiiviseen tuottavuuden kasvuun.

Haemme parhaillaan uudistumishakuisia yrityksiä ja organisaatioita syksyllä 2016 käynnistyvään resilienssi -konseptimme digitaalisen oppimisympäristön, DigiResin, pilotointiin.

Digitaaliset oppiympäristömme mahdollistavat koko työyhteisön kustannustehokkaan kehittymisen ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun parhaiten itse kullekin sopii.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on juuri nyt kaikkein suurin tuottavuuden kasvun lähde – tai sen este.

NAISET SOVUNRAKENTAJIEN TAKANA

Katja Lundberg

Katja on oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitu coach. Hän on organisatorisen resilienssin kehittämiseen, strategiseen ja operatiiviseen työhyvinvointijohtamiseen sekä muutosjohtamiseen erikoistunut työyhteisökonsultti ja valmentaja. Katjan ydinosaamista on psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäiseminen, resilienssikyvyn kehittäminen sekä aktiivinen konfliktienhallinta osana strategista henkilöstöjohtamista.

Katjalla on yli 15 vuoden käytännön työkokemus johtamisen, esimiestyön, työyhteisötoiminnan sekä prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Katja on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana ja pääanalyytikkona sekä HR tehtävissä strategisen työhyvinvointijohtamisen hankepäällikkönä.

Laajasta työhistoriastaan johtuen Katja kykenee sparraamaan laajoja ja monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Katja on myös suosittu puhuja isoissakin tilaisuuksissa.

Saara Remes

Saara on käyttäytymistieteilijä (KM), työ- ja organisaatio-psykologiaan erikoistunut ratkaisukeskeinen valmentaja, psykoterapeutti (ValVira) ja työyhteisösovittelija.

Saaralla on toiminut yli 20 vuotta valmentajana ja coachina niin johtajille, esimiehille, asiantuntijoille kuin työyhteisöillekin. Saara on yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa. Hän on sovitellut lukuisissa organisaatioissa konfliktitilanteita sekä Suomessa että ulkomailla. Saara toimii myös uusien työyhteisösovittelijoiden kouluttajana.

Saaran ydinosaamista on johtajuuden ja työyhteisöjen kehittäminen erityisesti muutostilanteiden aiheuttaman kuormittavuuden ja konfliktien hallinnan näkökulmasta. Saara on suosittu ja energisoiva puhuja myös suurissa tilaisuuksissa.

Katja Lundberg, Ceo, Founding Partner
+358 50 547 3867
katja@sovunrakentajat.fi

Saara Remes, Founding Partner
+358 50 555 5430
saara@sovunrakentajat.fi

Turku
Logomo Konttori
Köydenpunojankatu 14
20100 Turku

Helsinki
Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Voit ottaa meihin yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella


ARTIKKELIT

shutterstock_143887300

Kehitä työntekijäsi uudistumiskykyä!

| Uncategorized | No Comments
Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali. Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän...
6e773dc0-3263-4405-b68e-55984bfe9281-medium

Pysäytä ongelmat ajoissa ja valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan käyttöön!

| Uncategorized | No Comments

Suomalainen työelämä on kriisissä. Työpaikkojen psykososiaalinen kuormitus on voimakkaassa kasvussa. Jatkuvat muutokset, yleinen taloudellinen epävarmuus ja jatkuva kiire työpaikoilla lisäävät ihmisten työperäistä stressiä, ja tämä on oivaa maaperää erilaisten konfliktien…

workshop-745010_1280

Riitely maksaa! Valjasta aivokapasiteettisi tuottavaan työhön.

| Uncategorized | No Comments

Henry ry:n Uudista ja Uudistu 2015 -messut 10.00- 10.30 Sali E105 Riitely maksaa! Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön. Suomalainen työelämä on kriisissä ja tästä syystä psykososiaalinen haittakuormitus on rajussa kasvussa. Työpahoinvoinnin…

Riita työpaikalla

Riita työpaikalla – Sovunrakentaja auttaa

| Uncategorized | No Comments

Konfliktien ei kannata antaa pilata organisaation työhyvinvointia ja tuottavuutta. Eripurasta saa niskalenkin Sovunrakentajan avulla. Se on ensimmäinen työpaikkojen käyttöön konseptoitu asiantuntijapalvelu, joka on syntynyt Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella…..lue koko artikkeli Työsuojelurahaston…