Duuni-iloa ja tuottavuutta aktiivista konfliktienhallintaa sekä resilienssikykyä kehittämällä!

 MIKÄ ON SOVUNRAKENTAJAT?

Olemme psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyyn erikoistunut toimija.

Konseptoimme työelämän käyttöön kustannustehokkaita digitaalisia oppimisympäristöjä ja työkaluja.

Tarjoamme  johtamisprosesseihin implementoitavia ratkaisuja ennaltaehkäisemään sekä vähentämään psykososiaalisesta kuormittavuudesta aiheutuvia kustannuksia ja tuottavuuden menetystä.  

Näiden vaikuttavuutta tehostamaan kehitimme kustannustehokkaat digitaaliset oppimisympäristöt ja työkalupaketit, joiden avulla innostetaan koko työyhteisö  – niin työntekijät, esimiehet kuin johtokin – kehittämään omaa uudistumiskyvykkyyttään ja yhteistyötaitojaan

Missiomme on olla aktiivisesti mukana tekemässä suomalaisesta työstä toimivampaa ja kilpailukykyisempää.

Resilienssi -konseptimme

Tarjoaa tutkimuksiin perustuvan kustannustehokkaan koko organisaation resilienssikykyä kehittävän työkalun.

Työroolikohtaisen resilienssityökalun avulla parannetaan koko työyhteisön uudistumis- ja kilpailukykyä.

Resilienssityökalu auttaa työntekijöitä  selviytymään työelämän murroksesta.

Sovunrakentaja -konseptimme 

Tarjoaa tutkimuksiin perustuvan tehokkaan prosessin sekä työkalut konfliktien aktiiviseen ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun.

Sovunrakentaja -konsepti tehostaa organisaation yhteistyökulttuuria, työterveyshuollon yhtiestyötä sekä aktiivisen tuen mallin toimivuutta käytännössä.

TIESITKÖ ETTÄ,

Kasvava psykososiaalinen kuormitus ja stressi ovat yksi suurimpia tuottavuuden ja työilmapiirin nakertajia.

Stressaantunut ja henkisesti kuormittunut ihminen ei kykene uudistumaan ja tulkitsee neutraalitkin ympäristön viestit uhkaavina.

Työyhteisö, joka koostuu joukosta henkisesti ja fyysisesti kuormittuneita ihmisiä ei ole resilientti, vaan altis konflikteille.

Tutkimusten mukaan 50 – 60 % menetetyn työn kustannuksista aiheutuu ihmisten psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. 

Tutkimusten mukaan henkisen kuormittavuuden varhaisella puuttumisella sekä  kuormituksen vähenemisellä voi aiheuttaa työnantajalle + 30 % :n kustannussäästön.

Esimiestyön virheistä 75 % liittyy tunteiden käsittelyyn ja johdon toiminta selittää noin 50 – 70 % organisaation ilmapiiristä.

4424

Yhden henkilön työssä selviytymättömyyden ja työpahoinvoinnin kustannukset vuodessa.

2000

Yhden henkilön menetetyn työn kustannus vuodessa.
Syynä psykososiaalinen
kuormittuneisuus.

1000000

500 henkilön työyhteisön psykososiaalisesta kuormituksesta aiheutuvan menetetyn työn kustannukset.

TUOTTEEMME JA PALVELUMME

Konsultointipalvelut

 • Strategisen ja operatiivisen johtamisen konsultointi
 • Organisatorisen resilienssikyvyn kehittämisen konsultointi
 • Aktiivisen konfliktienhallinnan konsultointi
 • Työterveyshuollon yhteistyömenettelyn konsultointi
 • Työyhteisösovittelut

Valmennukset

 • Johdon ja esimiesten valmennukset
  • valmentava johtajuus
  • esimies sovunrakentajana
  • esimies haastavissa tilanteissa ja puheeksiotto
  • itsensä johtaminen
 • Työsuojeluhenkilöiden valmennukset
 • Työyhteisöjen valmennukset
 • Muutostuki -valmennukset
 • Suuret työyhteisötilaisuudet
 • Leikkimieliset työyhteisö -pelit ja kilpailut

Digipalvelut

 • Digitaalinen Sovunrakentaja   -oppimisympäristö
 • Digitaalinen Resilienssi -oppimisympäristö tulossa syksyllä 2016
 • Kieliversioinnit tulossa keväällä 2016
 • Digitaaliset työkalut
 • Webinaarit ja Case -tietopankki
 • Arviointityökalut ja mittarit
 • Oppimispelit

HYÖTYJÄ, JOITA PALVELUMME TUOTTAVAT

Toimivampia työpaikkoja

Toimiva työpaikka edellyttää selkeitä rooleja ja vastuita sekä restoratiivista toimintatapaa niin työpaikalla kuin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Digitaaliset oppimisympäristöt tehostavat työpaikan omien prosessien sekä aktiivisen/varhaisen tuen mallin toimivuutta käytännössä.

Kun kaikilla työpaikan toimijoilla on riittävä osaaminen sekä kompetenssi toimia muuttuvassa työelämässä sekä tietoa ja taitoa siitä, kuinka voi toimia työyhteisössä rakentavasti, saadaan suomalaisesta työstä kilpailukykyisempää.

Toimiva ja uudistumiskykyinen työyhteisö on tuottavampi työyhteisö!

Parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta

Digitalisaatio lisää työpaikan toimivan sisäisen yhteistyön merkitystä. Reslienssikyvykkyyttä kehittämällä parannetaan työntekijöiden mahdollisuutta selvitä työelämän murroksesta sekä kehitetään koko organisaation kykyä uudistua.

Positiivinen työntekijäkokema korreloi suoraan positiivisen asiakaskokeman kanssa, jolla on tutkimusten mukaan jopa + 20 % vaikutus tuottavuuteen. Yhteenhiileen puhaltava työyhteisö on tuottava työyhteisö!

Kustannustehokasta kehittymistä

Kustannustehokkaat, ajasta ja paikasta riippumattomat, digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat koko henkilöstön kehittämisen ilman suuria investointeja. Työroolikohtaisilla oppimispoluilla innostetaan koko työyhteisö toimimaan strategian mukaisesti ja tehostetaan työpaikan WIN-WIN tilanteiden rakentamista.

Välittömiä kustannussäästöjä

Kansainvälisten tutkimusten mukaan parantamalla työntekijöiden kykyä selviytyä työelämän murroksesta sekä ennaltaehkäisemällä psykososiaalista haittakuormitusta voi aiheuta työnantajalle jopa -30 % kustannusten säästövaikutus sekä + 20 % tuottavuusvaikutus.

Tämä tarkoittaisi  500 henkilön organisaatiossa n. 660.000 €  vuotuista  säästöä.

MITEN SOVUNRAKENTAJAT  -KEHITTÄMINEN ETENEE?

Uskomme, että organisaation resilienssikykyä parantamalla luodaan työpaikkoja, joissa itsemotivoituminen, uudistuminen sekä kansainvälinen kilpailukykyisyys ovat arkipäivää.

 

Uskomme, että sovunrakentaja -prosessi osana strategista työhyvinvointijohtamista vähentää psykososiaalista kuormitusta työpaikalla.

 

Uskomme, että sovunrakentaja asenne ja osaaminen edistää työpaikan toimivuutta.

Siksi nämä kompetenssit tulisi saada kaikille – työpaikasta ja työroolista riippumatta.

PILOTTIIMME MUKAAN?

Onko teidän organisaationne tulevaisuuden onnistujien joukossa?

Haemme parhaillaan edistyksellisiä organisaatioita, jotka haluavat panostaa henkilöstönsä uudistumiskykyyn,  työhyvinointiin ja positiiviseen tuottavuuden kasvuun.

Pilotoimme keväällä 2016 Sovunrakentaja  -konseptiamme sekä koko palvelu- ja tuotekokonaisuuden että sen erillisiä osa-alueita yhdessä pilottiorganisaatioidemme kanssa.

Haemme parhaillaan uudistumishakuisia organisaatioita syksyllä 2016 käynnistyvään resilienssi -konseptimme digipilotointiin.

Sovunrakentajien digitaaliset oppiympäristöt mahdollistavat opiskelun myös etänä verkkoalustan kautta ajasta ja paikasta riippumatta myös mobiililaitteilla.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on juuri nyt kaikkein suurin tuottavuuden kasvun lähde…

…tai sen este.

NAISET SOVUNRAKENTAJIEN TAKANA

Katja Lundberg

Katja on oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitu coach. Hän on strategiseen ja operatiiviseen työhyvinvointijohtamiseen sekä muutosjohtamiseen erikoistunut organisaatiokehittäjä ja valmentaja. Katjan ydinosaamista on psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäiseminen, resilienssikyvyn kehittäminen sekä aktiivinen konfliktienhallinta osana henkilöstöjohtamista.

Katjalla on yli 10 vuoden käytännön työkokemus johtamisen, esimiestyön, työyhteisötoiminnan sekä prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Katja on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana ja pääanalyytikkona sekä HR tehtävissä strategisen työhyvinvointijohtamisen hankepäällikkönä.

Erittäin laajasta työhistoriastaan johtuen Katja kykenee käsittelemään laajoja ja monimutkaisiakin kokonaisuuksia. Katja on myös suosittu puhuja isoissa tilaisuuksissa.

Saara Remes

Saara on käyttäytymistieteilijä (KM), työ- ja organisaatio-psykologiaan erikoistunut ratkaisukeskeinen valmentaja, psykoterapeutti (ValVira) ja työyhteisösovittelija.

Saaralla on toiminut yli 20 vuotta valmentajana ja coachina niin johtajille, esimiehille, asiantuntijoille kuin työyhteisöillekin. Saara on yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa. Hän on sovitellut lukuisissa organisaatioissa konfliktitilanteita sekä Suomessa että ulkomailla. Saara toimii myös uusien työyhteisösovittelijoiden kouluttajana.

Saaran ydinosaamista on johtajuuden ja työyhteisöjen kehittäminen erityisesti muutostilanteiden aiheuttaman kuormittavuuden ja konfliktien hallinnan näkökulmasta. Saara on suosittu ja energisoiva puhuja myös suurissa tilaisuuksissa.

Katja Lundberg, Ceo, Founding Partner
+358 50 547 3867
katja@sovunrakentajat.fi

Saara Remes, Founding Partner
+358 50 555 5430
saara@sovunrakentajat.fi

Turku
Logomo Konttori
Köydenpunojankatu 14
20100 Turku

Helsinki
Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Voit ottaa meihin yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella


ARTIKKELIT

shutterstock_143887300

Kehitä työntekijäsi uudistumiskykyä!

| Uncategorized | No Comments
Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali. Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän...
6e773dc0-3263-4405-b68e-55984bfe9281-medium

Pysäytä ongelmat ajoissa ja valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan käyttöön!

| Uncategorized | No Comments

Suomalainen työelämä on kriisissä. Työpaikkojen psykososiaalinen kuormitus on voimakkaassa kasvussa. Jatkuvat muutokset, yleinen taloudellinen epävarmuus ja jatkuva kiire työpaikoilla lisäävät ihmisten työperäistä stressiä, ja tämä on oivaa maaperää erilaisten konfliktien…

workshop-745010_1280

Riitely maksaa! Valjasta aivokapasiteettisi tuottavaan työhön.

| Uncategorized | No Comments

Henry ry:n Uudista ja Uudistu 2015 -messut 10.00- 10.30 Sali E105 Riitely maksaa! Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön. Suomalainen työelämä on kriisissä ja tästä syystä psykososiaalinen haittakuormitus on rajussa kasvussa. Työpahoinvoinnin…

Riita työpaikalla

Riita työpaikalla – Sovunrakentaja auttaa

| Uncategorized | No Comments

Konfliktien ei kannata antaa pilata organisaation työhyvinvointia ja tuottavuutta. Eripurasta saa niskalenkin Sovunrakentajan avulla. Se on ensimmäinen työpaikkojen käyttöön konseptoitu asiantuntijapalvelu, joka on syntynyt Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella…..lue koko artikkeli Työsuojelurahaston…